S. Förskolans kompetensförsörjning – en regional utmaning

Över en halv miljon barn är inskrivna i den svenska förskolan. I Göteborgsregionen testar man nu ett regionalt grepp för att lösa förskolans kompetensförsörjning. Bland annat har ett branschråd skapats som fungerar som en arena för erfarenhetsutbyte och operativ verkstad för att prova nya idéer och angreppssätt. Ta del av arbetet så här långt ur både ett regionalt och kommunalt perspektiv.

Dokumentation