R. Särskola – ingen särskild skola

Alla elever oavsett funktionsvariationer har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Hur möter grund- och gymnasieskolan elevernas behov och önskemål? Ska vi ha kvar grund- och gymnasiesärskolan och hur ska dessa skolformer i så fall utvecklas?

Dokumentation