P. När en skola måste läggas ner

Det kan finnas flera skäl att behöva lägga ner en skola, men ofta handlar det om att eleverna är för få. Ansträngd ekonomi i kommunen kan också spela in. Norsjö kommun i Västerbotten berättar om sina erfarenheter av att avveckla skolor och Linköpings universitet redogör för vad de sett i ett forskningsprojekt där de följt skolnedläggningsprocesser i ett antal kommuner.

Dokumentation