N. Workshop: När lärarna inte räcker till – så klarar vi kompetensförsörjningen

Vilka strategier behövs för att möta skolans rekryteringsutmaningar? Hur får vi fler lärare i skolan och hur kan organisation och arbetssätt utvecklas för att använda befintlig kompetens på bästa sätt? På denna workshop har du möjlighet att bidra med dina idéer och erfarenheter. Samtidigt får du tillfälle att inspireras av och knyta kontakter med andra.

Dokumentation