M. Ungas psykiska hälsa – tolkning och verklighet

Larmrapporter om ökande psykisk ohälsa hos ungdomar väcker frågor. Har den psykiska ohälsan verkligen ökat? Föreningen Mind har tagit fram en kunskapsöversikt och nyanserar bilden av ungas psykiska hälsa.Vad ligger bakom elevernas svar då de skattar sin hälsa i enkäter? Aktuell forskning vid Linköpings universitet bidrar med ett fördjupande perspektiv.

Dokumentation