L. Att tänka på i kommunens resursfördelning

Välkommen på en minikurs i resursfördelning! Du får en övergripande genomgång av vad som finns att tänka på i kommunens roll att fördela resurser till både kommunal och fristående verksamhet. Seminariet vänder sig särskilt till dig som är ny nämndpolitiker, men även till andra som ansvarar för eller arbetar med resursfördelning.

Dokumentation