K. Utbildning med relevans för morgondagens behov

Hur skapar vi en gymnasieskola och vuxenutbildning som möter både individens behov, och behoven för morgondagens samhälle och arbetsmarknad? Följ med i ett samtal om en skola och arbetsmarknad i förändring. Hur kan huvudmännen långsiktigt leda och organisera gymnasieskolan och vuxenutbildningen när förutsättningarna för dessa ständigt ändras?

Moderator: Amelie von Zweigbergk

Dokumentation