J. Att planera för nya och ombyggda skolor – vilka saker får vi inte missa?

Sveriges kommuner har en utmaning de kommande åren med att planera och bygga ett stort antal nya skolor. Det är komplexa projekt med många aspekter att ta hänsyn till. Vi lyssnar till två kommuners erfarenheter från nyligen genomförda och pågående byggprojekt. Vilka råd vill de ge till övriga Skolsverige?

Dokumentation