H. Leda och organisera för en likvärdig skola

Spelar det någon roll för skolresultaten hur skolan organiseras och leds lokalt? Vad krävs i så fall för att skapa en skolorganisation som förmår att lyfta både elever och profession? Under det här seminariet får du ta del av såväl forskning om organisation och arbetssätt som konkreta exempel från kommuner som utvecklat sitt arbete för att främja resultat och likvärdighet.

Dokumentation