E. Så lyckas vi med introduktionsprogrammen!

Hur kan vi bäst utforma effektiva studievägar för elever på introduktionsprogram? Huvudmännen har stora möjligheter att utforma introduktionsprogrammen, eftersom den nationella styrningen är relativt begränsad. Detta seminarium beskriver hur du som huvudman kan ta tillvara dessa möjligheter och skapa framgångsrika utbildningsplaner för introduktionsprogrammen.

Dokumentation