D. Inkluderande lärmiljöer på vetenskaplig grund

Att utveckla inkluderande lärmiljöer är ett sätt för skolan att bättre möta elevers behov. Det innebär inte att alla elever alltid ska vara i samma rum eller göra samma saker. Det handlar om alla elevers rätt att känna tillhörighet, ingå i ett sammanhang och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vad visar forskningen och hur fungerar det i praktiken?

Dokumentation