C. Att kombinera utbildning i yrke och språk – ett sätt att möta eleverna i komvux

Utbildning i ett yrke kombinerat med studier i svenska kan möjliggöra för fler personer att gå en yrkesutbildning. Det kan också vara ett sätt att korta vägen till arbete för nyanlända invånare. Under det här seminariet får du ta del av hur Falun och Mölndal arbetar för att kombinera utbildning i yrke och språk i syfte att möta både elevernas och den lokala arbetsmarknadens behov.

Dokumentation