B. En skola i rörelse – hur fysisk aktivitet i skolan kan förbättra barns och ungas hälsa

Barn och unga blir idag allt mer stillasittande, vilket kan få negativa konsekvenser för hälsan. Finland driver sedan 2010 initiativet Skolan i rörelse, med goda resultat. Satsningen hjälper skolor att skapa bättre möjligheter för eleverna att röra på sig under hela skoldagen. Hur kan svenska skolor inspireras, vad görs i Sverige idag och vilket stöd finns att få?

Moderator: Carolina Klüft

Dokumentation