A. När lärarna inte räcker till – så klarar vi kompetensförsörjningen

Bristen på lärare är en stor utmaning i hela landet. När läget blev akut på Norrängsskolan i Lycksele provade man att anställa särskilda klassmentorer för att avlasta lärarna. Nu har det gått två år och vi får ta del av de lärdomar och erfarenheter som kommunen gjort. SKL inleder seminariet med att ge exempel på fler lokala strategier för att möta rekryteringsbehoven.

Dokumentation