Plenum: Våra berättelser

Tre ungdomar delar med sig av sina personliga erfarenheter från skoltiden. Alla tre har på något sätt berörts av Plug In, Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott. 

Både anledningarna och lösningarna till studieavbrott finns på flera nivåer – såväl inom som utanför skolan. Men oavsett hur svårigheterna ser ut, så är skolans förmåga att möta elevers behov och att skapa sammanhang och trygga miljöer centrala för alla elever. Lyssna till tre personliga och inspirerande berättelser om varför skolan kan upplevas som ett problem, och vad som blev lösningen för just dessa unga personer.