E. Socialdemokraterna

Under Skolriksdagen inbjuds samtliga socialdemokratiska politiker till gruppmöte för att diskutera hur vi skapar studiero i klassrummen, hanterar lärarbristen och stöttar lärarna på vägen mot en jämlik kunskapsskola.

Detta gör vi mot bakgrund av den nyligen avslutade kongressen samt Januariavtalet. Medverkar gör bland andra Utbildningsminister Anna Ekström (S), Matilda Ernkrans (S), Minister för högre utbildning och forskning, Gunilla Svantorp (S) ordförande i Utbildningsutskottet samt Kenneth Nilsson, vice ordförande och gruppledare (S) i SKLs beredning för utbildningsfrågor. Program och ytterligare information om gruppmötet och medverkande skickas ut under våren.

Kontaktperson

Peter Lindh, Partistyrelsens kansli
073-092 56 43
peter.lindh@riksdagen.se