B. Centerpartiet

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Välkomna på partigruppsmöte för Centerpartiets skolpolitiker. Vi träffas utbyter erfarenheter och diskuterar vår skolpolitik, de stämmobeslut vi har antagit och arbetet inför partistämman i höst.

Medverkar gör våra nya skolpolitiker i SKL samt våra riksdagsledamöter.

Kontaktperson

Heléne Lundberg
08- 617 38 07
helene.lundberg@centerpartiet.se