A. Moderaterna

Välkommen till Moderaternas gruppmöte under Skolriksdag 2019!

För att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan måste de skickliga lärarna bli fler och eleverna behöver få mer tid tillsammans med sina lärare. Detta är några av Moderaternas nationella prioriteringar för att höja kvaliteten och resultaten i skolan.

Men hur organiserar man egentligen bäst i den egna kommunen för skolframgång? Vilka är nycklarna för att lyckas och hur bör man som utbildningspolitiker för Moderaterna agera för att leda förvaltningen och stötta rektorer, lärare och elever?

Mötet leds av Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Kristina Axén Olin.

Kontaktperson

Joachim Graetsch, moderata riksdagskansliet,
070-318 28 45
joachim.graetsch@riksdagen.se