Föräldrasvenska på öppna förskolan kortar vägen till egenförsörjning