Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Dags att granska skolans infrastruktur – tiden – laget – rummet

Lärares arbetstid och skolans tidsanvändning är viktiga verktyg för elevers lärande och lärares arbetsmiljö. Helhetssyn, målfokus, arbetsorganisation och avtalskunskap är alla viktiga komponenter för lärares yrkesskicklighet och för elevinflytande.

Inga-Lill Nilsberth, välkänd profil i organisations- och ledningsfrågor, vägleder oss i frågor om mod och kunskap, medan Åstorps kommun berättar om hur de arbetar strategiskt med arbetstidsfrågan.

Medverkande

  • Inga-Lill Nilsberth, tidigare skolledare och förvaltningschef, nu frilansande i egen regi
  • Annika Hoppe, förvaltningschef
  • Per Erik Holmén utvecklingsstrateg, Bildningsförvaltningen i Åstorps kommun.

Moderator

Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKL.

Tid

25 april 14:30-15:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!