Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Att leda en inkluderande skola

Alla elever har rätt att utveckla sin fulla potential i en skola som stimulerar, utmanar och stödjer lärande.

Hur kan rektor, elevhälsa och skolpersonal samarbeta för att skapa motivation och stödja alla elevers lärande? Hur kan flexibelt resursstöd och ett systematiskt arbetssätt bidra till en meningsfull skolgång?

Seminarieansvarig

Christin Appel

Medverkande

Anna Borg, skolsamordnare KIND, Karolinska Institutet.

Moderator

Christin Appel, utredare, SKL.

Tid

25 april 14:30-15:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!