Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 20 april 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Utmärkt skolutveckling

Alla skolor och huvudmän arbetar med att förbättra kvaliteten i skolan. Kvalitetsarbetet blir dock ofta klämt mellan krav på höjda resultat och skolförbättring inom hela läroplanens område.

Jan Håkansson visar på vad forskningen ser som betydelsefulla framgångsfaktorer för god skolutveckling och företrädare från Kristianstad kommun berättar om hur arbetet sker i praktiken.

Medverkande

  • Jan Håkansson, fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö
  • Anna Karlsdotter utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen Kristianstads kommun.
  • Anders Rosvall utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen Kristianstads kommun.

Moderator

Bodil Båvner, SKL

Tid

25 april 13:15-14:15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!