Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Ett snabbspår till läraryrket

Fram till 2023 behöver välfärdssektorn rekrytera över 80 000 lärare och förskollärare. I dagsläget finns det åtskilliga asylsökande inskrivna i etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen som är just lärare och förskollärare.

Målet med att skapa ett nationellt snabbspår är att bättre tillvarata nyanländas kompetens och möjliggöra för dem att arbeta inom skolans område. Kom och lyssna på erfarenheter från satsningen.

Medverkande

  • Susanna Malm, projektledare, Stockholms Universitet
  • Gunilla Oredsson Blomberg VFU-administratör, Stockholms Universitet.

Moderator

Anders Barane, utredare, SKL.

Tid

25 april 13:15-14:15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!