Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Att möta särskilt begåvade elevers behov

Skolans uppfattning om vad särskild begåvning innebär stämmer inte alltid med den särskilt begåvades beteende.

Här presenteras olika sätt att identifiera och möta dessa barn och elever i en pedagogisk miljö, samt hur skolledare kan arbeta för att utveckla verksamheten så att även de särskilt begåvade barnen och eleverna blir inkluderade socialt och pedagogiskt.

Medverkande

  • Elisabet Mellroth, verksamhetsutvecklare Karlstad kommun
  • Sara Penje, utvecklingschef Lidingö kommun.

Moderator

Per Thalin, projektledare, SKL.

Tid

25 april 13:15-14:15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!