Stadsutveckling i praktiken - hur skapar vi attraktiva stadskärnor?

Att utveckla våra städer och orter är en central uppgift för kommunen men också för en mängd andra aktörer. Här gäller det att hitta bra samverkansformer och lämpliga metoder för att genomföra detta. 

 Representant för den nyligen korade vinnaren av Årets stadskärna 2019 och Helena Bjarnegård, ordförande i rådet för hållbara städer samt riksarkitekt, samtalar om hur kommuner i ett föränderligt samhälle tillsammans med andra aktörer kan bidra till attraktiva och levande stadsmiljöer.