Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Likvärdig skola för minskade studieavbrott

Elevers förutsättningar att klara skolans mål varierar stort beroende på om du till exempel är en svenskfödd tjej med högutbildade föräldrar jämfört med en nyanländ kille vars föräldrar saknar utbildning.

Satsningen Plug In har skapat djupare insikter om olika gruppers situation och möjligheter och därmed hittat nya vägar för att ge elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sina studier.

Medverkande

  • Gunnar Anderzon, projektledare Plug In 2.0
  • Anna Liljeström, PlugInnvation
  • Anneli Juholt, Kristinebergsskolan i Oskarshamn
  • Evy-Ann Wikström från Liljaskolan i Vännäs
  • Jonas Lovén, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Moderator

Gunnar Anderzon, projektledare SKL.

Tid

24 april 16:15-17:15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!