Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Att styra och leda genom fyra nivåer – en ny modell för skolutveckling?

Ett syfte med SKL Matematik PISA 2015 var att ta fram en ny modell för skolutveckling, som tydligt involverar samtliga lokala beslutsnivåer och där kommuner arbetar tillsammans.

En tredjedel av landets kommuner deltog aktivt med fler än tusen kommunföreträdare från de fyra nivåerna – politik, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Hur gjorde man? Vad blev resultaten? Hur kan dessa användas framöver?

Medverkande

  • Per-Arne Andersson direktör SKL
  • Elisabet Nihlfors, professor, dekan Uppsala Universitet
  • Fredrik Molin forskare, Institutet för personal och företagsutveckling vid Uppsala Universitet.

Moderator

Per Thalin, projektledare, SKL.

Tid

24 april 16:15-17:15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!