Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Statliga pengar och lärarlönelyft

Flera statliga satsningar har under senare tid sjösatts för att öka läraryrkets attraktivitet, bl.a. karriärtjänstreformen och lärarlönelyftet. Inte sällan har huvudmännen kritiserats för att sakna genomtänka strategier för hur satsningarna ska tas om hand lokalt.

Men många hänsyn behöver tas när statens krav ska möta de lokala behoven. Här diskuteras hur de statliga medlen kan tillgodose såväl krav som behov och därmed vara ett lyft för verksamhetsutvecklingen.

Medverkande

  • Helene Hellmark Knutsson, Mininster för högre utbildning och forskning
  • Jonatan Block, Barn- och utbildningschef, Falu kommun
  • Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKL.
  • Fler talare kan tillkomma.

Moderator

Bodil Båvner, utredare, SKL

Tid

24 april 14:30-15:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!