Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 19 april 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Snart tio år med Skolinspektionen – vad har blivit bra och vad kan bli bättre?

Skolinspektionen har nu funnits i snart tio år. En del menar att inspektionen idag är för inriktad på att leta efter fel, och att det inte är bästa sättet att utveckla och förbättra skolan. Andra menar att det definitivt behövs en särskild statlig myndighet med uppgift att granska skolan kritiskt.

Vad tycker du? Välkommen till ett samtal om Skolinspektionen, dess roll idag och framöver.

Medverkande

  • Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen
  • Erica Andrén, förste vice ordförande för Sveriges Skolledarförbund
  • Daniel Holmvin, förvaltningschef, Heby kommun
  • Cecilia Brinck (M), vice ordförande för SKL:s beredning för utbildningsfrågor.

Moderator

Eva-Lena Arefäll, utredare, SKL.

Tid

24 april 14:30-15:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!