Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Elevhälsa i en skola för alla

Alla elever har rätt att känna delaktighet och gemenskap. Östersunds kommun har under flera år arbetat för att skapa en inkluderande skola där alla elever utifrån sina förutsättningar ingår i ett ordinarie sammanhang.

Varför avvecklades de särskilda undervisningsgrupperna? Vilka strategier och metoder kan användas för att bättre möta elevers olikheter?

Medverkande

Martin Björnwall, verksamhetschef för Elevhälsan i Östersunds kommun.

Moderator

Christin Appel, utredare, SKL.

Tid

24 april 14:30-15:30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!