Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Mer än tur i struktur – hur effektiv är din kommuns skolverksamhet?

Effektivisering kan både vara att göra samma jobb till lägre kostnad, och att göra ett bättre jobb till samma kostnad.

RKA visar hur effektivitet kan jämföras både i databasen Kolada och med en ny metod för effektivitetsjämförelser som tar hänsyn till varje kommuns unika förutsättningar. Exempel visas från åhörarnas kommuner.

Medverkande

Anders Norrlid, kanslichef, och Johan Gjersvold, statistiker, båda verksamma vid Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Seminariet genomförs vid två tillfällen i SKL:s monter och det finns enbart ståplatser.

Tid

24 april 13:15-14:15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!