Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Från avdelning till barngrupp

Antalet relationer som barnen har i förskolan är ett av flera viktiga kvalitetsmått. Professor Pia Williams, berättar här om resultaten av sin senaste forskning.

Kungsbackas förskolor har genomfört ett genomgripande förändringsarbete för att skapa mindre barngrupper inom ramen för varje förskolas hela verksamhet, Det har gett en ökad kvalitet för såväl barn som förskolans personal.

Medverkande

  • Pia Williams professor Göteborgs Universitet
  • Annika Lovén, controller verksamhets-/enhetschef Kungsbacka kommun
  • Annika Hellström, verksamhetschef för förskola och skola Kungsbacka kommun.

Moderator

J Henrik Bergström, utredare, SKL.

Tid

24 april 13:15-14:15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!