Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 2 februari 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Att kommunicera i lugn och i storm

Hur pratar man sig till framgång i det vardagliga arbetet? Och hur kommunicerar man internt och externt när man är mitt i en storm av kritik från olika håll?

Välkommen att lyssna till hur man på ett systematiskt sätt kan använda dialog i sitt ständiga förbättringsarbete och hur man kan leda ett svårt förändringsarbete och hantera att vara föremål för kritik från personal och media.

Medverkande

  • Mats Linde, förvaltningschef, Kalmar kommun
  • Anna Kern, förskolechef Tjörns kommun tidigare rektor på Gårdstensskolan i Göteborg.

Moderator

Martin Holmberg, kommunikationsstrateg, SKL.

Tid

24 april 13:15-14:15

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!