07. Öppen innovation med data som strategisk resurs

Kan offentlig data bidra till ett innovativare Sverige? Hur kan vi arbeta med challengeplattformar, öppen data och hackathon för att blir ett smartare Sverige?

Öppna data är en väg till innovation och tillväxt som gynnar hela samhället; ett smartare Sverige skapat av medborgare och myndigheter tillsammans. Kan offentlig data bidra till ett innovativare Sverige? Kom och lär dig mer om hur vilka vägar som finns att gå.

• Sveriges nylanserade nationella challengeplattform för öppen och datadriven innovation och erfarenheter från genomförda case– kan tävlingar vara en väg att gå?
• Sveriges nationella öppna data.se – hur kommer vi vidare?
Hack for Sweden – Sveriges nya plattform för medborgardriven innovation – erfarenheter hittills och resan framåt
• Grupp diskussioner/mingel. Kan offentlig data göra skillnad? Vad behöver vi göra ytterligare?

Arrangör: DIGG, Tillväxtverket, Hack for Sweden och Regeringskansliet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle