Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 24 november 2016
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Om Skolriksdag 2017

För att utveckla skolan krävs fokus på det som gör skillnad på riktigt. Det handlar om långsiktighet, samarbete, ledarskap och undervisningen i klassrummet. På Skolriksdagen inspireras du av huvudmän som arbetar strategiskt med de avgörande frågorna för eleverna och skolan.

Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för huvudmän, tjänstemän, rektorer och förskolechefer. SKL arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989. Skolriksdagen riktar sig både till kommunala och fristående huvudmän. Konferensen anordnas på Waterfront i Stockholm.

Programmet består både av plenumföreläsningar och valbara seminarier. Seminarieprogrammet presenteras i början på februari. Precis som tidigare år är programmet delat under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras partigruppsmöten och för tjänstemän erbjuds valbara seminarier.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!