Välkommen

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting och Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, inleder konferensen.

Maarja Edman, analysansvarig, Höga kusten Destinationsutveckling AB och dagens moderator ger oss en introduktion till dagens tema.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting inleder dagen och lyfter samverkan och partnerskap för besöksnäringens utveckling.

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, tar utgångspunkt i Tillväxtverkets roll och arbete som samordnande myndighet i besöksnäringsfrågor.

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf, TIllväxtverket

Generaldirektör för Tillväxtverket.

Till presentation

Lena Micko

Lena Micko

Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation