Många anmälda till årets konferens

136 personer har redan anmält sig till konferensen. Säkra din plats genom att anmäla dig så snart som möjligt. De två tidigare åren har konferensen blivit fullsatt.

Anmäl dig

För tredje året i rad samlas Sveriges offentliga aktörer, politiker, forskare och ledande tjänstemän, för att diskutera besöksnäringens utveckling. Dagen kommer att handla om hur kommuner, regioner och myndigheter genom allianser, samverkansprocesser och partnerskap med andra och varandra kan bidra till samhällsutveckling och till att skapa bra jordmån för näringen. Hur organiserar vi oss för att möta företagens behov och samtidigt ta ansvar för en klok och långsiktig utveckling?

Vad händer under dagen?

  • Inspirerande exempel från Sverige och Norden på samverkansprocesser och partnerskap som givit resultat. Hur går vi från ”pratnerskap”, dvs. att prata om samverkan, till partnerskap som också leder till samhandling?
  • Kunskapspass om olika former och organisation av turism- och utvecklingsarbete. Hur organiserar vi oss på bästa sätt?
  • Spännande inslag och samtal med beslutsfattare, företagare, forskare och experter om besöksnäringen i samhällsplanering.
  • Diskussionspass och workshops kring roller, ansvar och styrning. Ex mål och strategiarbete - vilken styrning behövs? Vilken roll har olika aktörer lokalt, regionalt och nationellt?
  • I anslutning till konferensen delas Stora Turismpriset 2018 ut – mingel och prisutdelning!
  • Förmöte arrangeras för kommunala politiker kvällen 5 dec.