Agenda för integration

Arbetar du med nyanländas etablering, mottagande och bosättning eller integration i samhället? Kom till konferensen Agenda för integration den 6-7 november för att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap.

Aktuellt

Medverkande